Slávnosť svätého Františka 2023 v Gelnici

Pozývame Vás na dvojdňové slávenie sviatku svätého Františka u nás v Gelnici.

Program slávenia:

Utorok 3.10.2023

16:45 Spoločná modlitba Františkánskeho ruženca

17:30 Vigília slávnosti – slavnostná sv. omša + pobožnosť “Tranzitus” (prechod sv. Františka do večnosti)

Po skončení sv. omše nasleduje spoločné agapé na fare.

 

Streda 4.10.2023

17:30 Slávnostná sv. omša zo sviatku svätého Františka.

Srdečne vás všetkých pozývame na spoločné slávenie.

Pokoj a dobro.