Púť do “Greccia” na Raticovom vrchu

Z príležitosti 800. výročia, kedy dal sv. František postaviť prvé, živé jasličky v malom talianskom mestečku Greccio, sa konala netradične 30. septembra, slávnostná Vianočná sv. omša.

Pri tejto príležitosti sa na lazoch, v blízkosti Hriňovej, stretli mužské i ženské rehoľné spoločenstva, ako kapucíni, františkáni, minoriti, školské a krížové sestry, alžbetínky, františkánky, kapucínky, ale aj členovia tretieho rádu – terciári, či animátori Gifry a FraAngeli a množstvo veriacich z celého slovenska.

Svätú omšu celebroval Islandský biskup zo slovenskej provincie, Otec David Tencer, OFMcap. Atmosféru na lúke, v blízkosti kapucínskeho kostola Panny Márie Fatimskej, dotvárali živé jasličky so živým oslíkom, kravičkou a koníkom, ale aj v krojoch oblečení veriaci z Podpoľania a gorali z Lendaku, ktorí sa postarali o jasličkovú pobožnosť, aj o kultúrny program. Nechýbala ani Vianočná kapustnica, či guľáš a iné dobroty…

Takto telesne aj duchovne posilnení sme sa v duchu františkánskeho hesla “pokoj a dobro”, rozišli šíriť posolstvo Vianoc každý do svojich domovov.