Svätý Michal spája faru i kláštor v Hlohovci

V nedeľu 1.10.2023 sa o 9:00 konala slávnostná hodová svätá omša pri príležitosti oslavy patróna farnosti i Farského kostola svätého Michala archanjela. Hlavným celebrantom bol pán dekan Jozef Schwarz a slávnostným kazateľom páter Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM. Ten vo svojej homílii spomenul príklad Natanaela, ktorého Ježiš povoláva a pozná ho, vie o ňom všetko. Pripomínam nám to, že Ježiš koná priamo, a možno trafí to citlivé miesto v našom srdci, a to je znakom toho, že má pravdu, pretože tak aj vo Svätom Písme pretvára ostatných. Od svätého Michala si vieme prať príklad v tom, aby sme sa Bohu klaňali a prejavovali mu úctu, aby sme bojovali v živote proti Zlému, keď pokušenie a ovládanie sa je nesmierne ťažké a aby sme Boha počúvali, lebo on nás najlepšie pozná. Tiež zdôraznil, že aj vo františkánskom kostole je socha svätého Michala, preto vyzýva ľudí k jednote. V rodinách, v meste, vo farnosti. Svätý Michal nás spája a nesmie sa stať, že niekto sa cíti v kostole neprijatý. Nesmie existovať žiadne rozdelenie, máme sa snažiť hľadať to, čo nás spája aj napriek rôznosti názorov. Aj z tejto svätej omše máme odísť s túžbou zmeniť sa. Svätú omšu doprevádzal spevom Farský spevokol. Pán dekan na záver oznámil, že šulekovský farár a bývalý provinciál františkánov Peter Rúčka (br. Leo), ktorý nás v sobotu predišiel do večnosti, mal tú milosť prijať všetky sviatosti, pretože pán dekan odišiel od neho pár minút pred jeho smrťou. Vyzval nás, aby sme si robili prvé piatky, pretože máme prisľúbenie, že nezomrieme bez Božej milosti. Na záver svätej omše pán dekan udelil všetkým slávnostné požehnanie a slávenie bolo ukončené pápežskou hymnou.