3.-4.októbra 2023

Aj my v Beckove pozývame  spolu s nami sláviť Slávnosť sv. Františka z Assisi.

Začneme utorok večer o 18:00 sv.omšou spojenou s pobožnosťou Tranzitus prežívanou v pietnej atmosfére.

V stredu vás pozývame osláviť Františkovu svätosť radostným liturgickým slávením i spoločným agapé po sv.omši. Budeme vďační za nejakú vašu dobrotu na toto agapé.