Slávnosť sv. Františka v Nových Zámkoch

Drahí bratia a sestry! Všetkých vás pozývame na slávnosť Sv.Františka z Assisi v našom chráme. V utorok 3.10.2023 po sv.omši budeme sláviť Tranzitus – pripomienku prechodu oslávenej Františkovej duše na večnosť. V stredu na sv.omši o 17.00 hod. bude slávnostným kazateľom P.Rafael Marek Tresa OP zo Zvolena.

Foto zdroj: LINK