Rastime spoločne v Nových Zámkoch

3. svetový deň starých rodičov a seniorov sa nezabudlo na ľudí skôr národených ani u Františkánov v Nových Zámkoch. Mladí pripravili hudobný darček a čítalo sa posolstvo svätého otca Františka k tomuto dôležitému dňu. Spolu s posolstvom si želáme, aby aj v našej farnosti sa posilňovalo puto medzi mladými a seniormi. Pretože:” Boh si skutočne želá, aby mladí, tak ako Mária s Alžbetou, potešovali srdcia starších a čerpali múdrosť z ich skúseností. Ale predovšetkým si Pán želá, aby sme starších nenechávali samotných, aby sme ich neodsúvali na okraj života, ako sa to dnes, žiaľ, príliš často stáva.”