Sviatok Porciunkuly v Nových Zámkoch

“Porciunkula, leto 1216, dobre si zapamätajte tento dátum, vtedy bol svätý František z milosti Božej na príhovor Panny Márie Kráľovnej anjelov zázračne oslobodený od ducha strachu a ducha smilstva. Našiel a pochopil, kto je a komu má slúžiť. Obeta lásky, Porciunkula”, to sú parafrázované slová, ktorými sa nám počas homílie prihovoril vdp. Anton Solčanský, hlavný celebrant a kazateľ na slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Anjelskej. Prišlo nás veľa, prišli sme sa kajať, prišli sme si vyprosiť odpustky. Hľadať na príhovor svätého Františka odpoveď na otázky “Kto som ja Pane? a Kto si Ty Pane?”, s túžbou poznať vlastnú identitu a poznať aj nášho Boha. Prosiť svätého Františka, aby nám vyprosil oslobodenie od všetkých strachov. Po svätej omši sme sa ako jedno spoločenstvo stretli na agapé. Večer sme sprevádzali nášho Pána na krížovej ceste a adorovali sme Ho vo Sviatosti oltárnej. Vďaka Ti Pane za tento milostivý čas.