Deň pôstu a modlitieb za mier vo Svätej zemi

Latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pierbattista Pizzaballa v mene všetkých katolíckych pastierov Svätej zeme, Rímskokatolíckej cirkvi a všetkých cirkví zjednotených s Rímom vyzýva na deň pôstu a modlitieb za mier vo Svätej zemi 17. októbra 2023.

Nasleduje list otca kardinála:

 

Deň pôstu a modlitieb za mier vo Svätej zemi

Drahí bratia a sestry,
nech nám Pán skutočne udelí svoj pokoj!

Bolesť a zdesenie z toho, čo sa deje, sú veľké. Opäť sa nachádzame uprostred politickej a vojenskej krízy. Zrazu sme boli vrhnutí do mora bezprecedentného násilia. Nenávisť, ktorú, žiaľ, zažívame už príliš dlho, sa bude stupňovať a výsledná špirála násilia spôsobí ešte väčšiu deštrukciu. Zdá sa, že všetko hovorí o smrti.

V tejto chvíli bolesti a zdesenia však nechceme zostať bezmocní. A nemôžeme dovoliť, aby smrť a jej osteň (1 Kor 15, 55) boli jediným slovom, ktoré počujeme.

Preto cítime potrebu modliť sa, obrátiť svoje srdce k Bohu Otcovi. Len tak môžeme načerpať silu a pokoj prežiť tento čas, obracať sa k nemu v modlitbe, v príhovore, orodovaní a tiež vo výkrikoch.

V mene všetkých ordinárov Svätej zeme pozývam všetky farnosti a rehoľné spoločenstvá na deň pôstu a modlitby za pokoj a zmierenie.

Prosíme všetkých, aby v utorok 17. októbra slávili deň pôstu, zdržanlivosti a modlitby. Je potrebné zorganizovať spoločné modlitby s eucharistickou adoráciou a ružencom k Presvätej Bohorodičke a Matke Božej. Pravdepodobne okolnosti v mnohých častiach našich diecéz nedovolia veľké zhromaždenia. Napriek tomu vo farnostiach, rehoľných spoločenstvách, rodinách bude možné zorganizovať jednoduché a triezve časy spoločnej modlitby.

Takto sa napriek všetkému všetci stretneme a zhromaždíme v spoločnej modlitbe, aby sme Bohu Otcovi predložili našu túžbu po pokoji, spravodlivosti a zmierení.

S uistením, že na vás budeme pamätať v modlitbe

+ Pierbattista Card. Pizzaballa

Jeruzalemský latinský patriarcha

Predseda AOCTS

 

zdroj il. obrazka: Jerusalem Franciscan Cross (franciscangallery.blogspot.com)