Návšteva z generálnej kúrie na Slovensku

V dňoch 15.-16. októbra 2023 navštívili našu slovenskú provinciu bratia z generálnej kúrie zodpovední za evanjelizáciu a misie, Br. Francisco Gómez Vargas, OFM a Br. Dennis Tayo, OFM a za sekciu Spravodlivosti, pokoja a ochranu stvorenstva (SPOS), Br. Daniel Rodríguez Blanco.  Po stretnutí s bratmi z českej provincie v kláštore Moravská Třebová, sme navštívili naše komunity formačných domov v Bratislave, Trnave a Trstenej.  Bratia navštívili aj našu pustovňu na Beňadíne, ktorá podľa sekretára pre evanjelizáciu a misie, br.Francisca je dôležitou súčasťou a zároveň „novou formou“ našej bratskej evanjelizačnej prítomnosti v dnešnom svete. Bratia v utorok pokračovali v programe návštevou našich dvoch provincií sídliacich v Krakove.