OMD – predĺžený víkend pre mladých v CNE Beckov

Pokoj a dobro, priateľu!

Pod dlhšom čase je tu opäť ponuka stráviť pár dní vo františkánskom spoločenstve, v službe, modlitbe, v stíšení, pri spoločnej práci aj oddychu. Pozývame vás na duchovno-pracovný, ale hlavne radostný predĺžený víkend do františkánskeho kláštora v Beckove v dňoch 16.-19. novembra 2023.

Prihlasovanie cez tento FORMULÁR

Poplatok za stravu a ubytovanie je :

60€ (štvrtok- nedeľa)

50 € (piatok -nedeľa)

Tešíme sa na Vás!

Bratia františkáni a Školské sestry sv. Františka

…ak máš otázky, volaj 0950 549925 (s. Caritas)