Nočná adorácia so svätými v Prešove

Srdečne vás pozývame 31. októbra 2023 do Františkánskeho kostola sv. Jozefa v Prešove prežiť noc v modlitbe. Všetky relikvie z kaplnky relikvií sa nachádzajú v kostole a tak počas týchto dní sa môžeme spolu modliť s týmito našimi nebeskými orodovníkmi.

PROGRAM:

21.00 Mariánske večeradlo
23.30 Sv. omša – P. Ján Kapistrán OFM
3.00 Korunka Božieho milosrdenstva
4.00 Krížová cesta
5.00 Eucharistické požehnanie