Zbierka na ozvučenie kostola v Prešove

Vzhľadom na sťažnosti a neustále problémy s ozvučením v kostole sme sa rozhodli pristúpiť ku jeho celkovej výmene. Keďže je to finančne náročná záležitosť, chceli by sme vás poprosiť o pomoc. Kto by chcel prispieť na nové ozvučenie, môže v hotovosti v sakristii alebo aj pomocou účtu, treba uviesť poznámku, že je to na ozvučenie. Číslo účtu je: SK94 1100 0000 0026 2303 9832. Nech Boh požehná všetkých dobrodincov.