Ozveny z pustovne

Veľký reťazec bytia, ktorý nemožno od seba odtrhnúť sa v pustovní prežíva hmatateľne a učí o sebe každého kto sem príde. Božský Stvoriteľ, nebeský anjeli, ľudstvo, fauna, flóra, vesmír a naša planéta so svojím nerastným bohatstvom a vodou. Každý z týchto článkov hľadajú Božiu slávu (ž.104) a základnú vnútornú dôstojnosť všetkých vecí. Keď František videl tento obraz, stal sa základom toho, že všetko začal vnímať ako posvätné. Pozývame vás k chvále Boha za stvorenie.

Je november, ale pomerne teplo, ľaľa čo po intenzívnom daždi za noc (na bútľavom oni, kde už roky nič nerástlo) narástlo, koľko životnej energie…

 

 

1. novembra sme sa tešili so všetkými svätými chválou Pána tu zemi prechádzkou (31km) v Javorníkoch. Ponúkame pár konzerv prítomných chvíľ k nahliadnutiu.