Blázen vo Fiľakove..!! +!

Som čítal niekde na verejne prístupnom Facebooku že: “Neobzeraj sa späť, všetko podstatné je pred tebou.”
Takto revolučne to môže naformulovať každý kto berie v podtaz ten biblický príbeh ženy Lótovej.
Lenže ak chceš každý deň múdro napredovať v pravidelných intervaloch sa obzri späť
pretože história je učiteľkou života, magisterkou dobrého rozhodovania o budúcnosti tvojej..
Pamätám, keď mi kamoš ktorého dobre poznám svojho času vravel ako stretol ženu svojho života. Tak, že ju nestretol!! Nezastavil sa, neobzrel sa, meno nevedel….
Avšak po nejakom čase ju znova stretol. Až vtedy ju naozaj uvidel!!
Nazbieral odvahu a obzeral sa za ňou – zrejme symbolicky povedané.
Nuž a to zásadne zmenilo všetko v jeho živote..
Mne sa to teraz presne takto javí. Pretože podobne dôležité obzretie má každý urobiť. Nie
bez rozmyslu ale zato bezodkladne, kým deň ešte trvá.

Obzrieť sa je výzva. Treba ti k tomu úctivú odvahu. Hocikedy sa to nepodarí podľa
predstáv.. Možno hneď neuvidíš kontext ani detail na ktorom vždy záleží. Ale aj pokus aspoň
pootočiť hlavu je dobrý. A neobzeraj sa v hneve, ako píše klasik. Vtedy nenahliadaš realitu
objektívne. Máš totiž zastretý pohlaď a otupené vedomie.

My františkáni sme sa tento rok pokúsili po dlhom čase organizovane obzrieť do našej
histórie.
Slávili sme totiž pár posledných mesiacov 800 rokov odkedy nám František so svojimi priateľmi tak vitálne sprítomnil betlehem v talianskom Grecciu. Spustil tým domino efekt nevídaných rozmerov. Takto nám upútal pozornosť k narodeniu Krista z pred dvetisíc rokov. Pozri, nemenované rádio Melody bude už od zajtra úplne vianočné. Nejeden poslucháč by si s nebohou Kmeťkou /amerikánkou/ z našej obce zaťukal na čelo a riekol:
„Ale veď to ti je chorô!“
Dakedy som aj ja tie liturgické časy striktne oddeľoval.
Teraz mi to nevadí. Nech úvaha o Vianociach zaberie čo najväčšiu časť nezročného kalendára. Leto nevynímajúc.

Nuž a tu vo Fiľakove sme si v rámci sprievodného programu chceli na ten počin nášho
zakladateľa spomenúť ešte aj inak. Cez víkend 28.10 prišiel nám zahrať Honzo Horák, profesionálny herec na voľnej nohe z ČR obzretie sa za životom svätého Františka.
Predstavenie zvládol bravúrne a hodinu a pol dokázal nás sám na celom javisku vtiahnuť do
deja. Svojmu predstaveniu dal názov: “František blázen”.
Všimni si ako ťa už nadpis môže dostať. /hoci to slovo dostať je teraz nejednoznačné/
„Blázen“..?? „Fiľakovský..“?? Akokoľvek to je, človek si klikne a túži čítať.

Skús si dať teraz do vyhľadávača vetu: “Stať sa najlepšou verziou seba samého”
Koľko stoviek návodov Ti vypadne pod týmto heslom ktoré samo osebe dobre znie. Teórie
budú pretkávať ďalšie teórie.
A tu pred 800 rokmi sa na misku protiváhy všetkého čo sa konzumovalo postaví František z
Assisi.
Tento priamočiary chlapík v rozhodujúcom momente vďaka Božiemu dotyku prestal živiť
teórie o najlepšej verzii seba.
Iné uskutočnil!!

Začal ŽIŤ!!!!

Tým činom z teórie urobil na svojej ceste už iba čistú prax. To preto ho tak živo spomíname
aj po 800 rokoch. Kto by ho chcel dnes napodobniť musí na duchovnej ceste “heknúť” svoj
mozog a pre súčasníkov (ktorý si vždy budú ťukať na čelo a poukazovať na ničenie skvelých
možností vyžierajúc hrozienka z koláča čo sa denne núkajú) stať sa tak trochu bláznom..!!
František celým životom svojím zaspieval jednu unikátnu a mimoriadne osviežujúcu pieseň
Evanjelia. Nikto nemá otrocky alebo karikatúrne nasledovať cestu sv.Františka ale pokúsiť
sa napodobniť jeho svieži prístup bude vždy na programe dňa!!
Moji český spolužiaci by teraz poznamenali: „Na to vem jed vole!“
Nuž a keď tento náš brat ktorý niesol bolesť uvažoval o modlitbe Otčenáš napísal takto:
„A buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Aby sme ťa milovali z celého srdca, na teba
neustále mysleli, z celej duše po tebe túžili, – A vo všetkom hľadali tvoju slávu
Aby sme milovali svojich blížnych ako seba samých každého z celej sily strhávali k láske k
tebe a z dobra iných sa radovali ako zo svojho v zlom spolucítili s nimi a nikomu v ničom ne
dávali pohoršenie. Amen.

PS: Máme z toho nášho víkendového večera aj zopár foto, ktoré vám
v galérii ponúkame-sťaby konzervy prítomnej chvíle.

Rovnako tak sa chceme poďakovať aj pani riaditeľke miestneho kultúrneho strediska Evke,
aj mestu Fiľakovo že nám poskytli priestory.

Keďže pri tom divadle išlo aj o benefíciu -ktorá celá bude použitá na nákup trvanlivých
potravín pre fiľakovské extrémne chudobné rodiny- tak informujeme že výsledná suma činí
1013,90€.
Aj vďaka štedrosti našich trnavských aj krškanských priateľov. Oni vedia..!!

Úprimne ďakujeme a za všetkých sa modlíme
brat filip a komunita bratov z Fiľakova