Gregoriánsky chorál a Hildegarda von Bingen – 2. adventný koncert v Beckove

V nedeľu 10.12.2023 o 16:00 vám v rámci našich adventných koncertov prinesieme koncert s názvom Gregoriánsky chorál a Hildegarda von Bingen 

Stredovekí autori chorálnych kompozícií tvorili takmer výlučne anonymne. Ide o počtom obrovský repertoár niekoľko tisíc spevov. Výnimkou v kontexte stredovekej anonymnej tvorby je Hildegarda z Bingenu (1098-1179), ktorá pôsobila v Nemecku a okrem hudby sa venovala aj poézii, prírodovede, medicíne.

Tento rok si pripomíname 925. výročie od jej narodenia.
Hildegarda vytvorila takmer 80 skladieb z oblasti stredovekej monódie. Vyznačujú sa expresiou a dramatizmom. Na koncerte zaznejú kompozície z jej cyklu Symphonia armonie celestium.
Okrem vokálneho jednohlasu bude na koncerte priestor aj pre kompozície stredovekej polyfónie s gregoriánskym chorálom a improvizovaný viachlas inšpirovaný neskorostredovekými hudobnými postupmi i zvukovými charakteristikami sláčikových a dychových hudobných nástrojov.

Účinkujú: Eva Šušková – mezzosoprán / Tomáš Šelc – basbarytón / Júlia Urdová – spev, viola / Ján Prievozník – violone / Radka Kubínová – flauta / Sylvia Urdová – spev, dramaturgia

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.