Stretnutie stálej formácie v Beckove

V dňoch 3.-5.decembra sa v Beckove v Centre novej evanjelizácie uskutočnilo stretnutie stálej formácie na tému čistota. Tému lektoroval a viedol otec Andrej Darmo. Sedemnásť bratov z rôznych komunít sa zúčastnilo online prednášok s otcom Andrejom, práce a zdieľania v skupinách.  Čas bratského stretnutia patril aj spoločnej modlitbe i spoločnému relaxu pri rozhovoroch a spoločenských hrách. Ďalšie stretnutie bude v nadchádzajúcom roku.