Pozvanie k Adventu: Príďme sa aj my pokloniť

Blíži sa obdobie Adventu a prípravy na radostné sviatky Narodenia Ježiša. Zvlášť vo františkánskej duchovnej rodine si pripomíname tento rok 800. výročie prvých jasličiek sv. Františka. Aj preto sme tohtoročnú adventnú prípravu nazvali Príďme sa aj my pokloniť a tvorí ju viacero aktivít:

20. hodinový maratón čítania Nového zákona – 1-2. decembra

duchovná obnova 16. december

dobročinný predaj 17. december

rorátne sv. omše vždy v stredu a sobotu o 6:00 hod.

modlitba pri jasličkách už od 8. decembra

prosba kúpiť darček chudobnejšiemu ako som ja