Buď pochválený Pane môj, za sestru zimu i snehové vločky

Poteší oko a pohladí dušu… miesto, kde sa nebo so Zemou spája a čas tu odpočítavajú iba žiarivé vločky snehu, ticho padajúce z oblohy… keď sa pozorne započúvaš, začuješ, ako vietor ševelí ozvenu tichých modlitieb… miesto, kde sú úsmevy úprimné, náruče otvorené a srdcia milujúce…