V Hlohovci privítali Nový rok adoráciou

So starým rokom sme sa rozlúčili, za všetko dobré poďakovali, s požehnaním ten nový začali, aj ohňostroje sme videli, pekné priania zaželali, aj si pripili a Tichú noc zaspievali.

 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2024 želajú bratia z Hlohovca