Výmena kňazov v Hlohovci

Na sviatok svätého Štefana sa vždy deje “Výmena kňazov”. Niekto z bratov františkánov príde na farskú svätú omšu o 9:00 a pán dekan do kláštora na svätú omšu o 11:00. Tento rok do farského kostola zavítal páter Bruno Včela OFM.

Ten vo svojej homílii pripomenul odvahu svätého Štefana, kedy bránil svoju vieru a pravdu. Ak sme v hneve, tak niekedy si pomyslíme na zlé veci a potom aj zle konáme, ako aj tí, čo mučili Štefana. Musíme sa naučiť kontrolovať svoje pocity a emócie. Aj my sme pozvaní podľa príkladu svätého Štefana chrániť si našu vieru. Vidíme, že v tejto dobe, hoci nie sme prenasledovaní pre vieru na smrť, aj tak sú tu už útoky, ktoré robia z kresťanov pomaly menšinu. O to viac by sme mali svedčiť o viere.

Páter Bruno spomínal príklad zo školy, kedy v chlapčenskej triede boli len dvaja katolíci a na Popolcovú stredu, keď si oni doniesli tresku z rožkami, spolužiaci im popod nos mávali s klobáskami a provokovali ich. Ak vydržíme, ak ukážeme, že si stojíme za vieru, vtedy nás budú rešpektovať, hoci je móda prispôsobiť sa, ustúpiť, ísť s davom. Za vieru vieme znášať posmešky doma či v kolektíve, ale nesmieme sa hanbiť za to, čomu veríme. Aj jemu sa smiali, keď za komunizmu miništroval, ale všetci sme pozvaní svedčiť tam, kde sme poslaní.

Počas svätej omše spieval aj náš farský spevokol a na záver páter Bruno zaželal v mene celej františkánskej komunity prítomným veriacim požehnané vianočné sviatky a pozval na koncert v kláštore dnes o 16:00.

O 11:00 v kláštore svätú omšu slúžil pán dekan Jozef Schwarz za spevu miestneho zboru. Privítal veriacich ako “moji drahí”, lebo všetci sme jedna farnosť. Ten vo svojom príhovore spomenul tri vlastnosti svätého Štefana. Prvou je služba. Preto poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú v kostole, či už kostolníci, miništranti, upratovačky, mimoriadni rozdávatelia a ostatní. Lebo služba pre farnosť je dôležitá. Druhou vlastnosťou, ktorá vystihovala svätého Štefana, je pravda. On položil život za pravdu, za svoju vieru. Treťou je odpustenie, lebo odpustil tým, čo ho kameňovali. Aj my si máme odpustiť, ak sa pohádame, a vždy sa máme zmieriť. Na záver svätej omše spomenul, že je rád, že sa dodržiava táto výmena, ktorú zaviedol ešte nebohý pán dekan Ján Repiský.