Stretnutie vedení českej a slovenskej františkánskej provincie v Prahe

Od nedele 19. mája do stredy 22. mája 2024 sa v Prahe uskutočňuje stretnutie definitórií – vedení českej a slovenskej františkánskej provincie. V programe je spoločné zasadanie, cieľom ktorého je oboznámenie s aktuálnym stavom našich provincií, čo sa týka našich pôsobísk, formácie bratov a pastorácie. Aktuálne máme 10 komunít na Slovensku a 6 v Čechách.
Ďalším bodom programu je hľadanie možností prepájania našich aktivít, vzájomné inšpirácie a tiež dlhodobejšia vízia prepojenia našich provincií.
Súčasťou programu sú aj osobitné zasadnutia a riešenie aktuálnych záležitostí a žiadostí jednotlivých provincií.

Stretnutie začalo spoločnou bratskou rekreáciou, ktorej bol účastný aj ukrajinský provinciál, brat Benedikt, ktorý informoval o súčasnej situácii na Ukrajine postihnutej vojnou. Poďakoval sa bratom a zároveň poprosil, aby sme toto poďakovanie sprostredkovali aj veriacim našich kostolov za všetku poskytnutú pomoc a modlitby. Zároveň poprosil o modlitbu za ľudí, ktorí sú už veľmi unavení konfliktom,ktorého riešenie je stále v nedohľadne.

Náš spoločný program bude pokračovať aj návštevou hradu Karlštejn a kláštora Hájek, v ktorom prebieha rekonštrukcia a kde bratia plánujú obnovenie života a v ktorom už prebiehajú rôzne aktivity.

Tešíme sa z tohto vzácneho stretnutia a prosíme aj naďalej o vašu modlitbu za naše bratstvá a službu.