Bratia v dome

Bratia žijúci v tomto rehoľnom dome

  • br. Filip Čierny, OFM - kňaz, gvardián kláštora
  • br. Efrém Zemjánek, OFM - kňaz, administrátor farnosti, vikár kláštora, ekonóm domu, miestny duchovný asistent OFS, viceanimátor pre pastoráciu povolaní
  • br. Cyril Brázda, OFM - kňaz, animátor SPOS, miestny duchovný asistent OFS
  • br. Vavrinec Vadkerti, OFM - kostolník, akolyta, animátor pre misie, člen misijného tímu, služba v rehoľnom dome
  • br. Didak Kadak, OFM – akolyta, kostolník, služba v rehoľnom dome
  • br. Anatol Bilšák, OFM – akolyta, kostolník, služba v rehoľnom dome

Bratia žijúci mimo rehoľného domu

  • Br. Rajmund Demeter Lehocký, OFM – kňaz, duchovná služba v Ordinariáte OS a OZ SR