Bratia v dome

Bratia žijúci v tomto rehoľnom dome

  • P. Egid Branislav Golha, OFM - farár a predstavený komunity
  • P. Róbert Jozef Chabada, OFM - kaplán, farský vikár
  • Br. Eliáš Mária Františkek Baláž, OFM - člen komunity, rehoľný brat, animátor pre povolanie