Bratia v dome

  • br. Masseo Golha OFM gvardián (predstavený kláštora), správca kostola
  • br. Silvester Poliak OFM vikár domu (zástupca predstaveného), duchovná správa nemocnice
  • br. Damián Debnár OFM výpomocný kňaz
  • br. Emanuel Potanin OFM kostolník, akolyta, služba v rehoľnom dome
  • br. Pavol Mandryk OFM kostolník, akolyta, služba v rehoľnom dome