O kostole a kláštore

Františkánsky kostol a Františkánsky kláštor v Nových Zámkoch.

Františkánsky kostol je zasvätený patrocíniu Stigmatizácie svätého Františka z Assisi. Budovy patria k najstarším dochovaným historickým budovám v centre mesta Nové Zámky. Táto architektonická pamiatka pochádzajúca z rokov 1626-1631

Prvú konsekráciu kostola vykonal kardinál Peter Pazmáň 24. mája 1631. Spočiatku to bol len malý kostolík so zastrešenou strechou malým kláštorom. Začiatkom 18. storočia bol kláštor v rukách Františka II. Rákócziho a Mikuláša Bercsényiho, ktorí kláštor čiastočne rozšírili. Koncom 19. storočia sa podľa plánov K. Bálinta uskutočnila ďalšia obnova. Posledná komplexná rekonštrukcia prebehla v rokoch 1978 až koncom 20. storočia.

Drevená kazateľnica, ktorá sa nachádza v kostole je súčasťou barokového mobiliáru kostola a vznikla pravdepodobne pri rozsiahlej prestavbe v rokoch 1766–68. Určite bol mnohokrát reštaurovaná a premaľovaná a niektoré z drobnejších detailov výzdoby sa stratili alebo zmenili. Posledná rekonštrukcia prebehla v rokoch 2004-2005. Na balustráde kazateľnice sedia štyria cherubíni so symbolmi evanjelistov, niektorí držia pero a knihu. Ďalšou charakteristickou súčasťou výzdoby je časť vystretej ruky, ktorá držiace kríž (je to základný symbol františkánskych kostolov, kde ruka predstavuje osobu sv. Františka z Assisi, ktorý pripomína kazateľovy, aby kázal o Ježišovi Kristovi ukrižovanom a zmŕtvychvstalom).