Aká je vlastne františkánska spiritualita?

Zakladateľom františkánskej školy spirituality v jej základoch je svätý František Asiský (1181-1226), ale vypracovali ju veľkí františkánski teológovia, predovšetkým svätý […]

Stigmy svätého Františka

Potom ako mnoho rokov rozjímal nad krížom a rozvíjal v sebe stále väčšiu citlivosť na Kristovo utrpenie až do tej miery, že […]

Toto je Regula! (4)

29. novembra 1223-2023: všetko najlepšie „regula a život“ menších bratov! Predstavujeme ďalšie dva piliere spôsobu života, ktorý slávi 800 rokov. […]

Toto je Regula! (3)

Regula života: modlitba, bratstvo, práca (3) Čo by malo poháňať každodenný život synov sv. Františka? Musí sa budovať na striedaní […]

Toto je Regula! (2.)

Naša cesta pokračuje objavovaním podstatných prvkov úradného dokumentu františkánov: Potvrdenej reguly, ktorá sa tento mesiac dožíva 800 rokov. Ako sme […]

Toto je Regula: žiť Evanjelium! (1.)

Pred osemsto rokmi, 29. novembra 1223, pápež Honórius III. potvrdil svätému Františkovi a jeho menším bratom Regulu, ktorá dodnes vyjadruje […]