Bratia v dome

Bratia so slávnostnými sľubmi

  • Br. Simeon Brindzák - kňaz, gvardián, správca kostola, člen misijného tímu, miestny duchovný asistent OFS
  • Br. Peter Vnučák - kňaz, vikár domu, magister postulantov, miestny duchovný asistent OFS
  • Br. Pio Kalinský - kňaz, ekonóm domu
  • Br. Štefan Bankovič - kňaz, pastoračná služba v Ordinariáte OS a OZ SR, služba v rehoľnom dome
  • Br. Alex Drgoň - akolyta, kostolník, služba v rehoľnom dome
  • Br. Didak Kadak - akolyta, kostolník, služba v rehoľnom dome

Bratia žijúci mimo rehoľný dom

  • Br. Mikuláš Bohdal - kňaz, pastoračná služba vo farnosti Žakovce a v IKV ( Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce)
  • Br. Marek Javorský - starostlivosť o rodiča