O kostole a kláštore

História Františkánov tu siaha do roku 1774, kedy uhorská kráľovská kancelária, povolila bratom usadiť sa v Trstenej, aby tam vyučovali hornooravskú mládež. Ich pôsobenie malo aj rekatolizačný zámer, nakoľko Trstená bola predtým prevažne protestantská. Prví bratia sem prišli z liptovského kláštora v Okoličnom, v čase keď bol tamojším gvardiánom Gaudencius Jablonský. Spočiatku bývali
v provizórnej budove, kým si nepostavili kláštor na pozemku patriacom ku Kostolu sv. Juraja,
o ktorom je zmienka už z roku 1710. Sviatok patróna kostola je 24. apríla.

Po rôznych ťažkostiach (spôsobených politikou cisára Jozefa II.), bola stavba kláštora v roku 1778 zväčša hotová. Hlavná škola, z ktorej sa neskôr vyvinulo nižšie gymnázium, vznikla v roku 1803. Bola vlastne prvou strednou školou na Orave. Od tých čias učili bratia na škole, s krátkym prerušením
po obnovení v roku 1869 až do roku 1934. Učiteľský zbor bol spočiatku 5 členný, pričom najmenej dvaja z nich patrili do rehole. V roku 1912 kláštor i kostol vyhorel, avšak v priebehu piatich mesiacov bol reštaurovaný. V období socializmu bol kláštor používaný na civilné účely, neskôr predaný
a upravený ako hotel Oravica.

SÚČASNOSŤ

V roku 1990 vrátený reholi z titulu zákona. V roku 1992 bol kláštor určený na formáciu postulantov. Kláštor je na území Spišskej diecézy.