Jesená Gifra 2017 Gifráci opäť putujú a hľadajú…

Prešiel necelý mesiac od letného putovného stretnutia františkánskej mládeže (GIFRA) a našej stránke
Gifry už visela pozvánka na púť ku Sedembolestnej Panne Márii na Galambe pri Fiľakove tzv. Jesennú GIFRU.
Predošlé dva roky Gifra putovala do Šaštína spolu s Bratislavskou diecézou, tohtoročná púť k Sedembolestnej bola
pre nás teda na nové miesto. Takáto myšlienka sa zrodila v srdci nášho duchovného Gifry – Filipa Čierneho OFM a gvardián
fiľakovského františkánskeho kláštora – náš Jakubko (Jakub Martaus OFM) túto myšlienku podporil a otvoril pre nás na celý
predĺžený víkend brány kláštora dokorán, za čo sme mu veľmi vďační.

My Gifráci sme neváhali a tak už vo štvrtok večer (14.9.) fiľakovský kláštor praskal vo švíkoch, keď privítal 54 gifrákov – pútnikov.
Po príchode, ako to už tradične býva, sme sa v refektári kláštora podelili s našimi dobrotami, a tak si sami prestreli bohatý
stôl na spoločnú večeru. Nasledujúce piatkové doobedie (15.9.) sme sa zamýšľali ako stvárniť sedem bolestí Panny Márie s odkazom
na prežívanie týchto bolestí v súčasnom svete a v spolupráci s animátormi sme pripravovali krátke pantomimické vystúpenie.
Na pravé poludnie s požehnaním na cestu sme spoločne vykročili po cestách i skratkách na Apeiron Kaplnky Sedembolestnej.
Tento rok toto miesto slávilo aj 90. výročie osadenia kríža na Galambe, slávnosti teda začali predošlý deň na sviatok Povýšenia
sv. Kríža a vyvrcholili na sviatok Sedembolestnej slávnostnou sv. omšou o 14.00. Po nej nasledovala naša chvíľka slávy
s našou pantomímou. Hneď nato sme domácich i pútnikov z blízka i ďaleka pozvali tancovať naše Gifra tance, ktoré toto
leto naozaj rozprúdili krv v žilách vo viacerých farnostiach. Nebolo tomu inak ani tentoraz – nálada bola radostná tanečná a
stoly bohato prestreté. Domáci tento rok pripravili 4 druhy vynikajúcich guľášov a taktiež miestnu špecialitu – točne.

Bohatý program tohto dňa však ešte pre nás nekončil. Večer po návrate nás čakalo sledovanie filmu ,,Božia vôľa“, ktorý nás
aj uviedol do témy tohto víkendového stretnutia – hľadanie Božej vôle v našich životoch. Priestor pre hľadanie a zdieľanie
sme mali v sobotu doobeda v skupinkách, počas adorácie, večera chvál ako i v osobnej modlitbe v tichu v kostole. Tento náš
spoločný čas zároveň znamenal možnosť prijať sv. zmierenia či len sa porozprávať sa s našimi kňazmi, prítomnými rehoľníkmi
alebo animátormi a aj takto urobiť malý krok na našej životnej púti..

Samozrejme nechýbal nám ani šport a zábava. V miestnej slovenskej škole nám pán riaditeľ poskytol priestory novej telocvične
a školského dvora, takže súťaživosť vo volejbale či futbale preukázali ako chlapci tak i naše dievčence. Veľký úspech mala
karaoke gifra šou v sobotný večer.. či hľadá sa talent…?? 🙂 ..nikto nevie čo to presne bolo …to musíte jednoducho zažiť… !!

Vďaky za milosti, radosti a všetky dary, ktoré sa nám dostali počas tohto času sme odovzdali na oltár počas spoločnej
nedeľnej omše a po nej, chtiac či nechtiac, prišiel čas lúčenia. Avšak nie nadlho… Čo nevidieť, veríme,
že sa stretneme na zimnej Gifre!!!

Mária