Zimná Gifra 2018

,,Mať ODVAHU nezamená STRACH nemať, ale STRACH prekonať“

Tohtoročné zimné stretnutie františkánskej mládeže sa uskutočnilo tradične počas polročných prázdnin
a prvého februárového víkendu (1.-4.2.2018) avšak už nie na Orave v Trstenej ako to bývalo posledné štyri roky.

Prišla veľká zmena a dvere dokorán takmer 100 člennej skupine otvorili Školské sestry sv. Františka v Žiline.
Poskytli nám priestory v provinciálnom dome, gymnáziu sv. Františka a hlavne na internáte pri gymnáziu, kde mali
ubytovanie naše dievčence. Našich chalanov prichýlili bratia kapucíni v Sirotári Fidélium.

Téma ODVAHY bola niťou všetkých aktivít a pozvaním pre všetkých, ako mladých tak aj animátorov, ísť do
konfrontácie so sebou samým, so svojím strachom, ale aj so skutočnou tvárou ODVAHY.
Na úvod tohto víkendu sme my animátori krátkou scénkou priblížili odvahu sv. Františka ísť do boja a tiež jeho ešte
väčšiu odvahu, vrátiť sa z boja ako porazený. Po nej nás hlbšie do témy uviedla zaujímavou a oslovujúcou
prednáškou naša Zuzka Kolnikovie :). Prednáška bola jedinečným vstupom do nášho svedomia a zamyslenia sa
o otázkach ODVAHY A STRACHU, ktoré zazneli v rámci nej, a aj preto diskusia o tejto prednáške a zdieľanie
sa v rámci skupiniek bolo pre nás všetkých veľkou výzvou. Našim spoločným výsledkom bolo uvedomenie si,
že mať ODVAHU neznamená STRACH nemať, ale STRACH prekonať.

Hneď popoludní mali naši Gifráci poslanie doterajšie diskusie uviesť do praxi a vydať sa na cestu odvahy
do ulíc Žiliny, kde mali urobiť jednu alebo viac z troch odvážnych úloh, zdokumentovať ich a prípadne
štatisticky vyhodnotiť. Prvou úlohou bolo vytvorenie krátkeho dotazníku o strachu a odvahe pre okoloidúcich,
v druhej boli mladí vyzvaní k urobeniu dobrého skutku a do tretice bolo ich úlohou evanjelizovať v centre
Žiliny tancom, spevom či rozhovorom. Pravdupovediac, úlohy neboli vôbec jednoduché, ale v skupinkách sa
mladí navzájom podporili a výsledky cesty odvahy nám prezentovali počas piatkového večera. Vďaka
kreatívnosti a spisovateľskému talentu, ako aj hviezdnym hereckým obsadením nás animátorov v rozprávke
Nebojsa! bola na záver tohto dňa téma odvahy ešte podčiarknutá a zábavnej atmosfére zážitok z rozprávky
naozaj neopakovateľný – Za herca víkendu neprekonateľne patrí brat Filip -na jeho herecký výkon budeme
ešte veeeeľmi dlho spomínať. 🙂

Sobota bola celá celučičká prekvapením, resp. odvahou mladých vykročiť a nevedieť kam. Jediné čo vedeli
bolo, že na cestu potrebujú čo najteplejšie oblečenie, šál, rukavice a čiapku. V spoločnej doobednej sv.
omši v Terchovej ešte stále netušili načo potrebujú to teplé oblečenie, ale potom keď sa priblížili k
lanovke Vrátnej – Chleb, bol potrebný nielen šál a rukavice, ale aj skutočná dávka ODVAHY. Tí, čo sa báli
výšok, najprv sa vyviezť na kabínkovej lanovke a potom vyšší level – vystúpiť v čerstvo napadnutom snehu
po kolená a dosť silnom vetre až na vrchol Chlebu. Prekážok bolo naozaj dosť, avšak ten pocit, keď dosiahneš
vrchol a ukáže sa ti priam rozprávkový pohľad na zasneženú krajinu určite stál za to. Ako suvenír sme si
okrem tohto radostného pocitu odniesli zopár menších ,,omrzlín“ aaaa aj sneh v topánkach. Ale koniec koncov,
veď čo by to bolo za ZIMNÚ GIFRU bez snehu a mrazu????? 🙂

Po návrate zo zimnej rozprávkovej krajiny a po zahnaní hladu bol už pripravený tanečný parket v telocvični
na gymnáziu sv. Františka. Naše dievčence a chalani sa hneď nahodili do ,,gala“ a tancom zahnali akúkoľvek
únavu a pri všakovakých tanečných variáciách zahriali celé telo. Hoci bol deň tak náročný, svoje miesto a
čas mala spoločná záverečná modlitba ruženca – naša zbraň a nástroj na hľadanie a nachádzanie odpovedí
na mnohé otázky, neistoty a prekážky v našom živote.

Posledný deň, nedeľa, bola oslavou a poďakovaním za spoločný čas, radosť i zábavu pri obetnom stole,
čo však tiež znamenalo, že nastal čas lúčenia. No už vtedy sme boli v očakávaní ďalšieho GIFRA stretnutia
v marci – pôstnej GIFRA duchovnej obnovy…

Mária

Čo prinieslo toto stretnutie našim GIFRÁKOM??

Táto Zimná Gifra bola pre mňa veľkým povzbudením, čo sa týka života mladých ľudí. Je krásne vidieť na nich, akí sú súdržní,
nebojácni a zapálení pre správnu vec. A ako sa vo svojom živote opierajú o Krista.

Animátorka Katka

Veľmi sa mi páčila tá prednáška o odvahe a zároveň nás to tak burcovalo zamyslieť sa nad svojím životom na koľko
dôverujeme Bohu, takže myslím si že to posilnilo viac moju dôveru v Neho a žeby som sa nebála mu všetko
odovzdať. ….Priniesla mi aj mnoho nových priateľstiev a umožnila mi stretnúť sa s tými “starými známymi”,
veľkú radosť v srdci a požehnanie <3
M.

Nové vzťahy a upevnenie tých starších, povzbudenie vo viere počas zdieľania v skupinkách a kázňach Josého a
Filipa, dych vyrážajúci výhľad z Chleba, zábavu, smiechy a akčnosť a povzbudenie byť odvážnou!
T.

Mne najmä odpovede na otázky, na ktoré som už dlhšie hľadala odpoveď a celkovo mi Pán tak otvoril
oči.. A samozrejme spomienky a nové priateľstvá
S.

Nových kamarátov a istotu, že kamarátstva, ktoré sa vytvoria v spoločenstve, nie sú na pár dní.
P.