Zimná Gifra 2016


Na prelome januára a februára sme sa už po štvrtýkrát stretli v Trstenej na tzv. „zimnej Gifre“.
Tieto dni sa v Svätom roku milosrdenstva konali v duchu prípravy na Svetové dni mládeže
so Sv. Otcom v Krakowe.

V piatok sme začali spoločnou sv. omšou v Kostole sv. Juraja u bratov františkánov, po ktorej nás
čakala večera a spoločný večer plný hier a vzájomných zoznamovaní.

Sobotňajší deň sme strávili v Poľsku. Putovali sme do Zakopaného – navštívili sme pustovňu sv. Alberta Chmielowskeho
ako spolupatróna svetových dní, kláštor albertínov i Sanktuárium Panny Márie Fatimskej. Spoločné fotografie nesmeli
chýbať.

Nedeľu sme začali rannou sv. omšou opäť v kostole u bratov, dopoludnie sme strávili u sestier pri zamyslení.
Popoludnie patrilo športu alebo iným voľnočasovým aktivitám. Večer sme sa zúčastnili adorácie a modlitieb
za Oravu vo farskom kostole sv. Martina.

V pondelok sme za tieto spoločne prežité dni ďakovali záverečnou sv. omšou a po spoločnom obede sme sa rozlúčili.
Počas týchto štyroch dní nechýbali spoločné modlitby, vzájomné rozhovory, fašiangová zábavka či písanie pozdravov ostatným
Gifrákom.

Z rehoľných spoločenstiev mali na tomto stretnutí svoje zastúpenie bratia františkáni, minoriti a školské
sestry sv. Františka. Mladých i animátorov prichýlili na noc komunity bratov i sestier a viaceré trstenské rodiny,
keďže nás bolo viac ako 70 účastníkov. Trstenskí farníci boli mimoriadne štedrí – jedlo nám nikdy nechýbalo – zo srdca ďakujeme!

Zimná Gifra 2016 je za nami. Mládež Gifry bude v lete v tomto roku súčasťou slovenskej skupiny na Svetových dňoch mládeže v Krakowe.

sr. Mária OSF