„Nadovšetko majte lásku!“


Tohtoročné letné stretnutie františkánskej mládeže GIFRA sa konalo v dňoch 18. – 24. júla
2011 v Štiavnických Baniach pri príležitosti 10. výročia vzniku Gifry. Mladí spolu vytvárali
spoločenstvo s bratmi františkánmi, kapucínmi, minoritmi a školskými sestrami sv. Františka.

Účastníci Brány i Cesty sa zamýšlali nad vzťahmi, ktoré vytvárajú – k Bohu, k sebe samému a k ľuďom. Svoj pohľad
zamerali na život sv. Františka z Assisi a jeho vzťahy. Mottom stretnutia bol citát od sv.
Pavla: „Nadovšetko majte lásku!“ (porov. Kol 3,14).

Počas stretnutia nechýbali sv. omše v miestnom kostole, práca v skupinkách, workshopy,
športové popoludnie. Slávenie Vianoc, radostný večer i deň kajúcnosti boli súčastou bohatého
programu. Nezabudnuteľným pre mladých účastníkov bolo nočné putovanie, ktoré sa nieslo
v duchu hľadania indícií, a ktorého vyvrcholením bola adorácia Eucharistie. Nenechali si ujsť ani
návštevu Banského múzea v prírode, najväcšieho múzea tohto zamerania na Slovensku.

sr. Mária