Stretnutie Gifrákov 2006


Piatok:
Po strastiplnej ceste sme 10 minút pred 19:00 hodinou
štastne docestovali na miesto nášho stretnutia – Ďurčina.
Všetkým dobre padla sladká večera, za ktorou nasledovalo
uvítacie a informačné stretnutie, ukončené večernou
modlitbou. Samozrejme, nešlo sa hneď spať, ale naopak,
všetko ožilo a nastala voľná debata.

Sobota:
Budíček, v podobe spevu a hry na gitaru nás zobudil o
7:30 hod. – pre niekoho skoro, pre niekoho nie:). Po rannej
modlitbe a raňajkách nasledovala prednáška s br.
Františkom o povolaní Gedeona, a o tom, aké
povolanie máme momentálne my. Na zamyslenie sme mali
vyhradenú prestávku. Druhú prednášku mala sr. Gabriela.
Preberali sme GIFRA štatúty. Na večerný program sme mali v
skupinkách vymyslieť a prichystať si, ako by sme
predstavili GIFRU dnešnej mládeži.

Čo nemohlo chýbať, bola
sv.omša, počas ktorej sme s radosťou v srdci prijali
nového člena – Milana z Nových Zámkov. Za sv. omšou
nasledoval obed a po ňom voľno. Aby sme neboli bez pohybu
a prechádzky na čerstvom vzduchu, vybrali sme sa do
Rajeckej Lesnej, pozrieť si slovenský Betlehem. Pri fotení
nás svojou prítomnosťou potešil miestny pán farár Pavol,
ktorý nám daroval krásny drevený kríž. Hladní a uzimení z
prechádzky sme uvítali gulášovú večeru. S plnými žalúdkami
sa už mohol začať večerný program, ktorý všetkých pobavil.
To však nebol koniec večera. Nasledovala celonočná
adorácia, na ktorú som sa veľmi tešila.


Nedeľa:
A už aj nastal deň nášho odchodu.No
kým sme si všetci povedali posledné ahoj, bolo dosť času
na: raňajky, delenie sa v skupinkách (preberali sme 4
otázky, ktoré boli položené v prvej prednáške), balenie,
sv. omšu a obed. Keď sa už naozaj bolo treba rozlúčiť,
prepadol ma trochu smútok – ach, ako bolo dobre! Verím
však, že naša rozlúčka nie je natrvalo, a Boh nás všetkých
opäť spojí :).

Lucka