“Nebojasá!”Je nedeľa a zo desať animátorov cestuje z Gifry na fraAngeli. Niektorí domov, aby mohli sprevádzať detúrence a zvyšok si išiel omrknúť terén,
kde sa bude celý nasledujúci týždeň jasať.

V pondelok sme sa stretli v Nemšovej i odleteli sme spolu rovno do neba. Všetkým sme si prešli… Sprevádzali nás letušky na letisku,
kde sme sa preborili letiskovou kontrolou – check-in, odovzdali sme batožinu, obliekli sme si nové rúcha a po tomto všetkom sme mali
možnosť nájsť si svoje miestecko v lietadle, pohodlne sa usadiť, trocha sa osviežiť vodičkou a spoločne sme odleteli tam, kde sa všetci svätí radujú :o).
Hneď tam čakal s otvorenou náručou sv. Peter a pri slávnostnej úvodnej sv. omši sme sa stretli s Pánom Ježišom.


Celým pobytom nás sprevádzalo hlavne sedem svätých, ktorí boli aj patrónmi siedmych tohtoročných skupiniek a to Panna Mária, Dominik Savio, Mikuláš,
Matka Tereza, Zdenka Schelingová, Alžbeta Uhorská a Ján Krstiteľ. Každý deň nám bola bližšie opísaná cnosť, ktorá nechýbala ani našim svätcom. Postupne
sme si prešli cnosťou: slúžiť, obveselovať, nebáť sa, vytrvať, ohlasovať a milovať. K tomu, aby sme tieto cnosti lepšie pochopili nám pomáhali
ranné polhodinky, kde to bolo poňaté nejakou vtipnou, no poučnou scénkou.

V nebi nemôže byť inak ako veselo, a preto sme si v mesiaci júl spravili karneval. Radovali sme sa aj na retro-diskotéke, psychohrách, workshopoch,
ranných rozcvičkách, boyarde, modlitbách, či na krásnom výletíku v okolí Nemšovej. Plní nadšenia a očakávania sme sa vydali aj na nočnú hru. Tá nám
podrobnejšie opísala skutky telesného milosrdenstva, ktoré sme si aj v tejto nočnej hodine vyskúšali na vlastnej koži.


Všetko má svoj začiatok, ale aj koniec a nastal aj koniec pobytu v nebi a my sme sa museli vrátiť na zem. Letušky nám ukázali ako sa máme správať
pri spiatočnom lete na zem, usadili nás do lietadla spoločnosti Nebojasá – číslo letu 3107 a všetci sme pohodlne pristáli na konci slávnostnej záverečnej
sv. omše na našu milovanú zem.

Tento čas v nebi nám mal bližšie opísať pravdu, že svätým sa môže stať každý… že to nie je len pre niektorých, ale je to pre všetkých, ktorí sa nebudú báť
a budú ohlasovať Ježiša až po samý kraj zeme. Tak nebojme sa stať pre Ježiša svätými a spolu s ním jasať v nebi :o)

Aďka