Rozlúčka s postulantami v Trstenej

Počas slávenie tohtoročnej Porciunkuly sme sa zároveň rozlúčili s našimi bratmi postulantami Alexandrom, Tomášom a Vladimírom. Spoločne sme slávili Eucharstiu a po svätej omši sme sa presunili do záhrady kláštora, kde na nás čakali grilované špeciality brata Jána de la Salle. Veriaci mali možnosť sa aj osobne s bratmi postulantami rozlúčiť. V sobotu ráno, 5.8.2023, spoločne opustiuli náš kláštor v Trstenej a presunili sa na svoje nové pôsobisko, do noviciátu v Trnave, kde ich privítal novicmajster br. Karol.

V piatok 11. augusta si bratia prvýkrát oblečú svoj rehoľný habit, príjmu nové mená a začnú svoj noviciátny čas s Pánom a sv. Františkom.