,…. z Beňadína sa stalo druhé Greccio a druhý Betlehem

Greccio známe zázrakom ktorý sa tam stal, v prázdnych jesličkach sa zjavil Ježiš ako malé batoľa. Betlehem známi tým že sa v ňom narodil Boh, že prišiel na túto zem v tele ako mi máme skutočný Boh.

A Beňadín ? ničím nieje tak známi, ale od 25.8. 2023 bude známi v srdciach ľudí ktorí k nám prišli spolu s nami bratmi v pustovni sláviť 800rokov od prvých jasličiek v Greccio ktoré sv. František založil. Nestal sa tu žiaden veľký zázrak, ale atmosféra noci, vône sena a slamy, pohľad na oslíka, teliatko a ovečky ich priviedli akoby do Greccia. Na miesto kde sa Boh zjavil v ľudskom tele.

Možno zázraky na Beňadíne neboli tak zjavné, možno si nikto nič nevšimol, ale mi ktorý sme stáli pri realizácii všetkého sme videli že Pánova ruka bola s nami a žehnala nám v našom úsilí sprítomniť príbeh z Celana o Františkových Vianociach. A v konečnom dôsledku nás Pán prekvapil nad mieru. Či už množstvom ľudí, že bola aj spovedná služba čo sme ani neplánovali a že aj guláša a piva bolo pre všetkých, že nikto nešiel od nás hladný a smädný ale plný dojmov a radosti v srdci.

A na záver by sa chcel poďakovať všetkým ktorí akokoľvek nám pomohli pri realizácii tejto oslavy, tohto nášho sviatku.