Začiatok školského roku v Nových Zámkoch

Prvú septembrovú nedeľu sa deti v rámci katechézy zamýšľali nad rôznymi prejavmi kríža v našich životoch. Ranné vstávanie, služba v rodine, pomoc so súrodencami. Pán Ježiš nás volá a sprevádza po svojej ceste kríža, ktorá končí zmŕtvychvstaním. Na koniec si deti predsavzali, prekonávať prekážky z Lásky pre Ježiša. Počas svätej omše si školopovinné deti priniesli aj svoje školské tašky, ktoré požehnal páter Masseo. Želáme všetkým deťom, aby v tomto školskom roku boli obdarení životom v prítomnosti Pána.