Deň otvorených dverí v CNE

Počas Beckovských slávností 22.-23.7.2023 vás pozývame aj na návštevu nášho františkánskeho kostola a kláštora, ktorý slúži ako Centrum novej evnajelizácie. Pozývame vás na program, ktorý v najbližšom čase aktualizujeme.