Snúbenci v Beckove

Posledný októbrový víkend (27.-29.10.2023) sme v našom Centre prežívali v duchu príprav na sviatostné manželstvo. Snúbenci a lektorujúce manželské páry Horniakovci, Čiernikovci, Lucka Kubišová, gynekológ Marek Dráb a páter Jozef i výborné zázemie v našej kuchyni Cari, Natanaela a Zuzka, či hudobná animácia našej Meggi vytvorili skvelý spoločný čas vzájomného obohatenia sa i serióznej prípravy pred uzatvorením kresťanského manželstva.

Tento náš predmanželský kurz v CNE je založený na klasických deviatich stretnutiach, ktoré odporúča Rada pre rodinu pri KBS, ale jednotlivé témy sú odovzdávané formou osobného svedectva a skúseností pre limitovaný počet snúbeneckých párov (max 8-10).  V rámci pobytového víkendu je čas i na spoločnú modlitbu i osobné podelenie si i zodpovedanie si mnohých otázok, ktoré často pri masových prípravných kurzoch na manželstvo nie sú možné.

Ďalší kurz sa uskutoční vo februári alebo marci 2024. Termín čoskoro upresníme.

Tešíme sa možno i na vás!