Naša františkánska účasť na evanjelickej slávnosti v Kálnici

V rámci upevňovania našich miestnych ekumenických vzťahov sme sa 29.10.2023 zúčastnili evanjelických služieb Božích pri príležitosti 77.výročia posvätenia evanjelického chrámu (modlitebne) a zároveň momentu vzniku nového samostatného zboru Evanjelickej Cirkvi v Kálnici na pozvanie pána dozorcu Petra Kočického i novej námestnej pani farárky Martiny Rumanovej. Pri tejto príležitosti sme boli pozvaní pozdraviť zhromaždenie v mene františkánov i spoločenstva veriacich pri našom františkánskom kostole v Beckove. Na tejto udalosti boli prítomní mnohí rodáci, starostovia okolitých obcí i evanjelickí farári zo širšieho okolia i miestny veriaci a ďalší ctení hostia, či množstvo domácich.

Zároveň bol prezentovaný aj nový heraldický znak – erb miestneho evanjelického zboru, uvedený priamo heroldom Slovenskej republiky, pánom Ladislavom Vrtelom.

Slávnosti predsedal pán biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi Ján Hroboň, pani námestná farárka Martina Rumanová a pán farár Ján Ochodnický zodpovedný za Považský seniorát, do ktorého patrí Beckov i Kálnica.