Výzva nebyť ľahkovážny vo vzťahu so zlom v akejkoľvek podobe…

Milí naši priatelia, bratia a sestry aj my bratia františkáni vás prosíme,
aby sme nadchádzajúci dušičkový čas prežili, ako kresťania,
ktorí neholdujú akejkoľvek zábave,
ktorá sprítomňuje všelijaké okultistické, diabolské, či krempusácke zvyky,
ktoré sa komerčne rozhostili aj v inak kultúrnych inštitúciách a mestách v našom okolí.
Zdanlivo nevinná zábava, zľahčuje Zlo, ktoré si na tento čas oblieka túto svoju karikatúrnu tvár,
a tak nadobúda zdanie, že je neškodné.
Vidíme i zažívame toľké vážnejšie útoky zla v našich rodinách i spoločnosti,
preto sa mu postavme tvárou tvár s odmietaním a modlitbou a nie s ľahkovážnou oslavou.

 

Vďaka, že chápete… Br.Jozef OFM, františkáni Beckov

Tento text dopĺňam detailom obrazu z fresiek posledného súdu v katedrále v Orviete, ktorú navštevujeme pri našich pútiach v Taliansku. Je to cyklus fresiek, ktorým sa neskôr inšpiroval aj slávny Michalengelo v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne. Možno aj nám pomôžu brať určité veci vážnejšie. No určite nie ako lacné strašenie, ale ako memento prítomné v našej kresťanskej tradícii…