Bl. Benedikta z Urbina, kňaza, člena 1. rádu

Marek (krstným menom) sa narodil 13. septembra 1560 vo vznešenej rodine Passioneiovcov. V desiatich rokoch zostal sirotou. Bol premýšľavý. Poslali ho na univerzitu do Perugie a do Padovy, kde získal diplom z filozofie a z práva. Odtiaľ odišiel do Ríma na dvor kardinála Jána Hieronyma Albaniho, ale čoskoro musel odtiaľ odísť pre rodinné ťažkosti. Medzitým dozrievalo v ňom rehoľné povolanie a keď mal dvadsaťtri rokov, prosil o vstup do Rádu menších bratov kapucínov. Jeho útla a jemná telesná sústava bola vážnou prekážkou, ktorú však prekonal svojou húževnatou nástojčivosťou a optimálnymi morálnymi podmienkami postulanta. Konečne v roku 1585 ho pripustili k rehoľným sľubom. Prijal meno Benedikt. Po skončení štúdia ho vysvätili za kňaza a pridelili mu službu kazateľa. Tejto službe sa venoval so zápalom duše a s jednoduchosťou slov. Svätý Vavrinec z Brindisi si ho vybral v roku 1599 za spoločníka na misiu k husitom a luteránom do Čiech. Musel sa však čoskoro vrátiť do vlasti pre svoje chabé zdravie a ťažkosť naučiť sa jazyk tejto krajiny. Pokračoval v kázaní, venoval sa najmä výchove mladých, ale predovšetkým sa zameral na askézu. Vykonával funkciu gvardiána a definitora. V hlbokej pokore vyhýbal sa všetkému, čo by mu mohlo priniesť pocty. Trpezlivo a odovzdane znášal choroby, ktoré mučili jeho krehké telo, na ktorom zostala len kosť a koža. Bičoval sa železným bičom a na páse nosil cilícium. Zriedka jedol, vždy chodil bosý, spával málo, dlhé hodiny zasväcoval modlitbe, kázaniu a spovedaniu. Pre neho trpieť znamenalo tešiť sa, utrpenie ho pripodobňovalo Ukrižovanému. Bolesť je bezpečná záruka večnej blaženosti. Vopred predpovedal svoju smrť, ktorú očakával vyrovnane a radostne ako jeho serafínsky otec, aby odišiel do neba. Keď sa priblížila posledná hodina, prosil o viatikum a pomazanie chorých. Zbožne ich prijal. Popoludní 30. apríla 1625 zomrel vo Fossombrone v kláštore na Montesacro, kde ešte aj dnes sa uchováva jeho telo. Mal 65 rokov. Jeho pohreb bol slávnostnou manifestáciou zbožnosti a uctievania. Zázraky preslávili jeho hrob.

Svätý Otče, ktorý si hojne odmenil blahoslaveného Benedikta za plamennú lásku ku krížu a k službe slova; udeľ nám milosť, aby sme nasledovali jeho príklad a žili v tomto svete zbožne, spravodlivo a triezvo. Amen.
Text z knihy: Františkánski svätí na každý deň
Vydavateľstvo Serafín

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

streda

01.05.

Sv. Žigmund Burgundský, kráľ

Čítať viac

štvrtok

02.05.

Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

piatok

03.05.

Sv. Filip a Jakub, apoštoli

Čítať viac

sobota

04.05.

Sv. Florián, mučeník

Čítať viac

nedeľa

05.05.

Sv. Gothard, biskup

Čítať viac

pondelok

06.05.

Sv. Dominik Savio

Čítať viac

utorok

07.05.

Rohožková kapitula Prešov

Sv. Boris Bulharský, knieža a mních

Čítať viac

streda

08.05.

Bl. Jeremiáša z Valašska, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Jeremiáš sa narodil v Rumunsku v meste Zaxo roku 1556 v rodine Stojka Costisa. Roku 1578 prijal habit laika kapucína v Neapolskej provincii. Preslávil […]
Čítať viac

Bl. Ulriky Nischovej, panny, rehoľníčky, členky 3. rádu

Sestra Ulrika Františka Nischová sa narodila 18. septembra 1882 v Oberdorfe – Mittelbiberachu. V roku 1904 vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier svätého […]
Čítať viac

štvrtok

09.05.

Sv. Izaiáš, prorok

Čítať viac

Sv. Kataríny z Bologne, panny, členky 2. rádu sv. Františka z Assisi

Narodila sa v Bologni roku 1413. Vzdelala sa vo vedách i v krásnom umení a roku 1431 sa rozhodla vstúpiť do kláštora klarisiek […]
Čítať viac

piatok

10.05.

Sv. Ján z Avily, kňaz

Čítať viac

sobota

11.05.

Sv. Ignáca z Laconie, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Ignác, druhý z deviatich súrodencov, sa narodil v Laconii na Sardínii 17. novembra 1701 ako syn Mateja Peis Cadello a […]
Čítať viac

Sv. Lucina Anicia, mučenica

Čítať viac

nedeľa

12.05.

Sv. Nereus, Achileus a Pankrác, mučeníci

Čítať viac

pondelok

13.05.

Panna Mária Fatimská

Čítať viac

utorok

14.05.

Sv. Matej, apoštol

Čítať viac

streda

15.05.

Sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu sv. Františka z Assisi

Margita sa narodila v roku 1247 v roľníckej rodine v Laviane, v malej toskánskej dedine. Keď mala osem rokov, zomrela […]
Čítať viac

štvrtok

16.05.

Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník

Čítať viac

piatok

17.05.

Sv. Paschal Baylonský, rehoľník

Čítať viac

sobota

18.05.

Sv. Ján I., pápež a mučeník

Čítať viac

nedeľa

19.05.

Sv. Celestín V., pápež

Čítať viac

pondelok

20.05.

Sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Bernardín Siensky, mystické slnko 15. storočia, sympatická a duchaplná postava, bol jedným z najokúzľujúcejších svätých. Bol svätcom kázní na Piazza […]
Čítať viac

utorok

21.05.

Sv. Krištof Magallanes, kňaz, a spoločníci, mučeníci

Čítať viac

streda

22.05.

Sv. Rita z Kassie, rehoľníčka

Čítať viac

štvrtok

23.05.

Sv. Ján Krstiteľ de Rossi

Čítať viac

piatok

24.05.

Bl. Jana

Čítať viac

sobota

25.05.

Sv. Gregor VII., pápež

Čítať viac

nedeľa

26.05.

Sv. Filip Neri, kňaz

Čítať viac

pondelok

27.05.

Sv. Augustín z Canterbury, biskup

Čítať viac

utorok

28.05.

Bl. Viliam z Akvitánie

Čítať viac

streda

29.05.

Sv. Uršula Ledóchowska

Čítať viac

štvrtok

30.05.

Sv. Jana Orleánska, panna a mučenica

Čítať viac

piatok

31.05.

Sv. Petronela, panna a mučenica

Čítať viac