Františkáni v Hlohovci oslávili patrocínium kostola

Dňa 01.11.2023 sa na slávnosť Všetkých svätých konala vo františkánskom kostole slávnostná svätá omša pri príležitosti patrocínia, čiže titulu kostola, ktorý je zasvätený Všetkým svätým. Hlavným celebrantom svätej omše o 11:00 bol páter Jeremiáš Daniel Kvaka OFM. Ten vo svojej homílii spomenul, že tento deň je obzvlášť slávnostný pre nás, ktorí sme spojení s týmto kostolom. Hovoril o tom, ako sme my tu na zemi Cirkvou putujúcou, ktorá smeruje za Cirkvou oslávenou v nebi, a to sú tí, ktorých oslavujeme v tento deň. A my vieme cestu nášho putovania, nemôžeme povedať, že ideme po ceste neznámej. Návod, ako ísť tým smerom, nám dávajú aj blahoslavenstvá. Možno sa nám na prvé počutie zdajú pochmúrne, ale v tom nás odlišujú od ostatných. Ukazujú nám totiž, aká veľká je Božia láska. A práve túto lásku máme posúvať aj my ďalej. Možno niekedy chceme, aby si nás ľudia všimli alebo pochválili, ale namiesto toho nám ublížia. O to viac máme slúžiť a konať tak, aby všetci ľudia videli Božiu lásku. A táto Božia láska skrze náš príklad vie osloviť aj neveriacich ľudí. Nie množstvom návštev kostola, ale množstvom dobrých skutkov, cez ktoré ľudia budú vidieť pravú lásku, ktorú nám dáva Boh.Svätú omšu svojím spevom doprevádzal miestny chrámový zbor. Na záver páter Jeremiáš udelil všetkým prítomným slávnostné požehnanie.