Oprav môj dom v Beckove – predvianočný

Pokoj a dobro, priateľu!

S približujúcimi sa Vianocami sa približuje aj ďalšie OMD v Beckove. Bude čas na prípravu príbytku Ježišovi:
– vo vlastnom srdci prostredníctvom modlitby, sviatosti zmierenia, prednášky, stíšenia
– vo františkánskom kláštore a kostole prípravou stromčekov
– vo vzťahoch radostným spoločenstvom, zdieľaním, spoločnou službou a …

Dátum: 15.-17. december 2023

Miesto: CNE Beckov – františkánsky kláštor

Poplatok za stravu a ubytovanie je 50 €.

Tešíme sa na Vás!

Bratia františkáni a Školské sestry sv. Františka

…ak máš otázky, volaj 0950 549925 (s. Caritas)