20-hodinové nonstop čítanie Nového zákona

V dňoch 1. a 2. decembra 2023 prebehne v kostole sv. Jakuba v Trnave 20-hodinové nonstop čítanie celého Nového zákona ako príprava na 800-ročné slávenie Vianoc sv. Františka v dedinke Greccio. Biblický maratón začne v piatok 1. 12. o 20.00 hod., bude pokračovať celú noc a skončí v sobotu 2.12. o 16.30 hod. slávnostnými vešperami. Na 15 min. čítania sa môžete zapisovať naskenovaním QR (kvér) kódu na plagáte, alebo kliknutím odkazu na františkánskej webstránke, alebo osobne v sakristii kostola.