Betlehemské svetlo v Hlohovci

Počas dnešnej večernej svätej omše doniesol 82. zbor skautov Polaris Sereď, členovia oddielu Dvorníky a družiny ľadoví draci Hlohovec do nášho chrámu Betlehemské svetlo.

Hlavný celebrant páter Jeremiáš Kvaka OFM hovoril v kázni o prosbe, vďake a chvále. Magnificat je modlitbou vďaky. Nemáme pristupovať k Bohu tak, že mu rozkazujeme z pozície tých mocných tak, že On musí pre nás niečo urobiť. Ale prosíme ho skromne, s pokorou. Boha máme považovať za silného a seba za menšieho. My sme len slabí a potrebujeme silu jeho pravice. A keď Boha prosíme, máme mu potom poďakovať, tiež Ho máme chváliť za to, kým je a čo všetko pre nás vykonal. On je mocný a zhliada na nás slabých a pokorných.

Svätá omša bola doprevádzaná spevmi Taizé. Betlehemské svetlo bude k dispozícii mimo svätých omší za mrežou kostola.