31.8.2024 Šaštín – Nový slovenský blahoslavený : Ján Havlík

Slovensko čoskoro čaká výnimočná udalosť, na ktorú sa všetci tešíme, v modlitbách sa na ňu pripravujeme a všetkých Vás na ňu srdečne pozývame – blahorečenie Jána Havlíka, 31. augusta 2024 v Šaštíne.

Ján Havlík, seminarista Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul mal veľkú túžbu stať sa kňazom a misionárom. Vo veku tridsaťsedem rokov však zomiera na následky mučenia komunistickým režimom. Jedenásť rokov bol väznený, ponižovaný a mučený. Všetko hrdinsky znášal a ostal verný, vytrvalý a nezlomný.

Slovensko čaká veľká udalosť – a my všetci môžeme byť pritom. Pozývame vás na blahorečenie Jána Havlíka. 31. augusta 2024 do Šaštína. Boží služobník Ján Havlík, prihováraj sa za nás. Viac informácií na www.janhavlik.sk.

Modlitba o pomoc na príhovor Jána Havlíka

Všemohúci Bože, ty vkladáš do ľudských sŕdc sväté túžby. Tvoj verný a pokorný služobník seminarista Ján Havlík túžil stať sa misionárom a svojho povolania sa nevzdal ani vtedy, keď bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený. Všetko hrdinsky znášal pre teba, s tebou a z lásky k tebe.

Na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie a na jeho príhovor udeľ nám túto osobitnú milosť a tiež lásku k Bohu, pravú zbožnosť a naplnenie svojho povolania. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Všetky milosti a zázraky obsiahnuté pri modlitbe na príhovor kandidáta blahorečenia Jána Havlíka oznámte prosím na adresu:

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul
sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava 2
Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský