Príspevok generálneho animátora pre dielo SPOS na konferencii v Poľsku

Br. Daniel Rodríguez Blanco okrem iného priblížil prácu medzinárodnej rady SPOS, ktorá pozostáva z animátorov SPOS trinástich konferencií Rádu, z výboru pre animáciu a dvoch zástupcov Generálneho úradu.  Posledná medzinárodná rada sa konala v meste Petrópolis v Brazílii v dňoch 21. – 27. novembra 2022. Vytýčila tri hlavné smery činnosti:

a) Konverzia, klimatická spravodlivosť a integrálna ekológia

Klimatická kríza nás vyzýva k osobnej a komunitnej premene nášho spôsobu života a k hľadaniu nových spôsobov obývania Zeme, bratskejším spôsobom, pomocou nových foriem ekonomiky, politiky a spirituality.

b) Migranti a utečenci

Pracujeme na konsolidácii a rozšírení Františkánskej siete pre migrantov na viacerých kontinentoch.

c) Nenásilie a budovanie mieru

Chceme prispieť k spoločenským zmenám, aby sme vytvorili skutočnú kultúru mieru.

Okrem toho, generálny úrad SPOS žiada, aby (františkánska) pápežská univerzita Antonianum a študijné centrá Rádu podporovali formáciu v integrálnej ekológii v rôznych jazykoch a v spolupráci s rôznymi inštitúciami. ďalej informoval, že sa pripravujú online kurzy integrálnej ekológie ako spôsobu prehĺbenia františkánskej teológie stvorenia. Na obzore je tiež kontinentálne stretnutie SPOS v Európe do roku 2025  a kurzy pre nových animátorov SPOS. Ten najbližší sa bude konať   19. – 26. mája 2024 na Univerzite Antonianum v Ríme.

Na záver zdôraznil, aby každá provincia a každá konferencia Rádu podnikla svoju vlastnú cestu podľa vlastnej perspektívy v cirkevnej, sociálnej i františkánskej dimenzii, v ktorej sa nachádza.