„Za múrmi San Damiána!“


Tohtoročné letné stretnutie františkánskej mládeže GIFRA sa konalo v dňoch 12. – 18. júla.

Účastníci Brány (tí, ktorí na tábore GIFRy ešte neboli) i Cesty (tí, ktorí už na tábore GIFRy boli) sa stretli na východnom Slovensku v obci Belá nad Cirochou. Vytvárali tak spoločenstvo so zástupcami členov viacerých rehoľných spoločenstiev (bratia františkáni, kapucíni, minoriti, školské sestry a dcéry sv. Františka).

Už tradične „Brankári“ spoznávali sv. Františka cez viaceré udalosti z jeho života. V prírode spolu so sv. Františkom mohli oslavovať Pána Chválospevom stvorenia. Zamýšľali sa nad slovami, ktoré mu Pán zjavil z kríža: „Choď a oprav môj dom!“ Svoje predsavzatia zabudovali do vlastnoručne vyrobených blatových tehličiek.
Stretnutie „Cestárov“ sa nieslo v znamení nazerania „Za múrmi San Damiana“. Zamýšľali sa nad obrátením sv. Františka, životom sv. Kláry a prvých sestier klarisiek. To, čo im bráni v nasledovaní Pána, vložili do svojho mešca, ktorý potom počas úkonu kajúcnosti priniesli pred oltár.
Deň Vianoc – pripomenutie si vtelenia a narodenia Pána oslávili všetci účastníci Brány i Cesty spoločne. V miestnom farskom kostole pribudol vianočný stromček, ozýval sa spev vianočných kolied a aj uprostred horúceho leta sme zažili štedrú večeru so všetkým, čo k nej patrí.
Počas športového popoludnia sa mladí zúčastnili „Zimných olympijských hier“. Nechýbal špeciálny ceremoniál vrátane zapaľovania olympijského ohňa. Jednotlivé skupinky reprezentovali niektoré štáty – mali svoje vlajky, hymny, pokriky, … . V rôznych disciplínach si tak otestovali svoje sily, odhodlanosť a súťaživosť. Svoju zručnosť si vyskúšali aj vo viacerých workshopoch.

V piatok – deň kajúcnosti sme sa zamýšľali nad pokáním konaným sv. Františkom. Putovali sme k Morskému oku a na Sninský kameň, odkiaľ sa nám vyskytol krásny výhľad do diaľky (dokonca až do Ukrajiny). Večer sme si spolu s miestnymi veriacimi pripomenuli smrť sv. Františka. Bratia františkáni pri svetlách sviečok zaspievali „Tranzitus“.
„Radostný večer“ spojený so zábavkou sa konal v posledný deň tábora. Ukončili sme ho polnočnou sv. omšou, keďže v nedeľu ráno sme sa už vracali domov do všetkých kútov Slovenska.
Sväté omše a niektoré večerné modlitby vrátane adorácie, počas ktorej sme sa modlili za mnohých kňazov, sme slávili v miestnom farskom kostole za účasti veriacich, ktorí nás veľmi milo prijali a cítili sme sa s nimi naozaj dobre.

Vďaka Pánovi za jeho ochranu, radosť a požehnanie počas tohtoročného tábora! Ďakujeme aj všetkým animátorom a účastníkom za to všetko, čím prispeli k tohtoročnej Gifre, že bola taká, aká bola – jednoducho pokojná a radostná!

sr. Mária