Deň otvorených dverí vo františkánskom kláštore v Kremnici

360. výročie príchodu františkánov

250. výročie požehnania Loretánskej kaplnky
60. výročie smutnej spomienky na akciu „K“ v Kremnici
20. výročie pádu komunizmu na SlovenskuTieto výročia nás pozvali, aby sme 12. septembra – na sviatok mena Panny Márie – s mladými
z Košíc a Prešova zavítali znova do Kremnice. Deň otvorených dverí pozýval ľudí zastaviť sa
a uvedomiť si, čo sa v Kremnici – ale aj na celom Slovensku – dialo v predchádzajúcich rokoch
i storočiach. V dopoludňajších hodinách sme mali možnosť prezrieť si starý františkánsky kláštor
na námestí Kremnice. Vstúpili sme do divadelnej sály, nahliadli sme do ciel bratov, prezreli si
ukážky z ich bohatej publikačnej činnosti (Serafínksy svet, Priateľ dietok), mali sme možnosť
predstaviť si bohatú kláštornú knižnicu, ktorá bola v prevažnej miere zničená po vyvezení bratov
z kláštora do sústreďovacích táborov. Vstúpili sme do krýpt pod kláštorom, kde v jednej z
podzemných miestností urobili „kaplnku“ – ako miesto modlitieb za tých, ktorí položil svoj život
za vieru. Fakle osvetľovali kríž z kostí bratov františkánov, ktorých telá boli vandalmi vytiahnuté
z hrobov.
Tieto miesta nám boli obzvlášť milé, veď tu sme s mladými z celého Slovenska v lete strávili týždeň
na letnom tábore Gifra a pomáhali čistiť priestory kláštora od sutiny. Hlavný oltár kostola,
ktorý sa momentálne reštauruje, zdobí kópia originálneho obrazu stigmatizácie sv. Františka (4x2m),
ktorý v lete namaľovali mladí „umelci“ z Gifry pod vedením brata Floriána. Popoludní program
pokračoval slávnostnou sv. omšou, pri ktorej sme si vypočuli aj list otca biskupa Mons. Rudolfa
Baláža, ktorý adresoval františkánom – bol pretkaný jeho osobnými spomienkami na pôsobenie
františkánov v Kremnici aj povzbudivými slovami naďalej žiť evanjelium v dnešnom svete. Slávnostnú
sv. omšu celebroval brat Jakub OFM spolu s ostatnými prítomnými kňazmi. Po nej sme sa obohatili
prednáškami o príchode františkánov do Kremnice, ale aj o ich smutnom násilnom odchode počas
akcie „K“ roku 1949. Program pokračoval recepciou v kvadrume kláštora.